IL BUIO E LA LUCE
(31 Ottobre 2012 - C.d. Camelot, Cittadella Sanitaria "L.Mandalari" - Messina)grass